دوره تغذیه تکمیلی+ پشتیبانی

شروع غذای کمکی اولین قدم برای آشنایی کودک با دنیای طعم ها ومزه هاست.

هرچقدر تلاش کنیم آگاهیمون رو برای شروع این مسیر بالا ببریم، آجرهای اولیه رو درست چیدیم و پایه های این ساختمون رو محکم کردیم.

این دوره شامل دسترسی به مطالب کانال به همراه 1 ماه پشتیبانی هست.

داخل این دوره یک کارگاه آموزش خفگی و احیا نیز وجود دارد.