سوابق علمی

ندا کلکته‌چی

1

عضویت در

سازمان نظام پزشکی.

2

همکاری در اجرای طرح پژوهشی پورا

(پژوهشی در وضعیت ریزمغذی های خانوارهای ایرانی )

3

همکاری در اجرا و نظارت طرح آهن یاری کشور

در مدارس مناطق 2-5-6 شهر تهران.

4

سخنرانی در سمینار تغذیه کودکان مبتلا به سندرم داون

در دانشکده بهزیستی دانشگاه شهید بهشتی.